Projectfiche: Repair zkt Hub

Elektronisch afval vermijden; de repair-capaciteit van (sociale) ondernemingen versterken

 

Projectperiode: 2021-2022

 

Leading partners: Repair&Share en Herw!n
Partners: BSH, De Kringloopwinkel Deltagroep, De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel Vites, De Kringwinkel Zuid-Oost Vlaanderen, Ecowerf, Ibogem, ILVA, IMOG, Ivago, Kringwinkel WEB, Provincie Oost-Vlaanderen, Recupel, Vanden Borre, VVSG/Interafval
Met de steun van: Het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid (Circulair Werkt)

Dit project brengt relevante spelers samen in een regionale hub. Het onderzoekt manieren om productstromen te optimaliseren en ontwikkelt duurzame businessmodellen rond repair. Zowel sociale als reguliere ondernemingen kunnen die modellen aanwenden om hun medewerkers op te leiden tot herstellers. Tegelijkertijd kunnen ze dienen om particulieren en professionelen te helpen met hun herstelactiviteiten. Repair zkt Hub focust op elektronische huishoudapparatuur vanwege de grote ecologische impact van (het vermijden van) elektronisch afval en vanwege de sociale kansen die het herstellen van die producten biedt.

Doel: extra tewerkstelling, een hogere herstellingsgraad van elektro

Repair zkt Hub wil bijdragen aan een verhoogde herstellingsgraad van elektr(on)ische toestellen door sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. In circulaire hubs willen we volop inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, binnen bestaande én nieuwe diensten en activiteiten.

Strategie: sterk samenwerken, innovatieve praktijken ontwikkelen

Repair zkt Hub legt de focus bewust op één productstroom nl. die van elektronische huishoudtoestellen. Zo kunnen we doelgericht werken en verhogen we de kansen op concrete resultaten. De waardeketen van elektronische toestellen is complex, en actoren zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden. Verscheidene partners streefden er in het verleden al naar om de herstellingsgraad van toestellen te verhogen. Enkele van deze lokale initiatieven blijken succesvol en hebben het potentieel om opgeschaald te worden. Andere initiatieven vergen nog bijkomende (tijds)investering, overleg en structurele samenwerking met de andere projectpartners. Daarom kiezen we met Repair zkt Hub voluit voor een collaboratief businessmodel. We brengen alle actoren structureel samen rond de tafel om te zoeken naar gedeelde opportuniteiten en oplossingen
op maat. Binnen de thematische werkgroepen gaan partners good practices uitwisselen en ontwikkelen. Via het lerend netwerk zullen de zo ontwikkelde nieuwe herstel verdienmodellen voor sociale economie verder worden bekend gemaakt en verspreid.

.

Foto © Herw!n

Foto © Recupel