Het Repair Café eenvoudig uitgelegd

Hier vind je materiaal dat je kan helpen om het Repair Café voor te stellen aan mensen die moeilijker Nederlands begrijpen.

 

Eenvoudige voorstellingstekst

In het Repair Café komen mensen samen om kapotte spullen te repareren.
Heb je kapotte kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, computers,…?
Breng ze naar het Repair Café. Daar proberen we ze te repareren.
Je hoeft niets te betalen.
Het Repair Café is een gezellige plek. Je ontmoet er ook andere mensen uit de buurt.
Heb je niets om te repareren en wil je gewoon eens rondkijken? Dat mag! Kom gerust binnen.

 

Gebruik foto’s 

Met foto’s kun je mensen een goed beeld geven van wat je doet op een Repair Café, welke mensen er aanwezig zijn, wat er gebeurt, welke sfeer er hangt… 

Heb je geen foto’s van je Repair Café? Zoek dan op internet naar foto’s van andere Repair Cafés die een goede voorstelling geven van hoe het er in jullie Repair Café aan toe gaat.

 

Of filmpjes

Je kunt één van onderstaande filmpjes gebruiken. 

Van Netwerk Bewust Verbruiken:

Van Netwerk Bewust Verbruiken en Repair Together (Nederlands en Frans ondertiteld):

van Stichting Repair Café International:

van Gent Repareert:

van Stad Antwerpen:

 

Pictogrammen

Ook pictogrammen kunnen helpen om de werking van je Repair Café uit te leggen aan mensen die minder goed Nederlands begrijpen. Download hier pictogrammen die de werking van een Repair Café uitleggen. Je kunt ze ook gebruiken om de huisregels toe te lichten op het Repair Café zelf.