Wegwijzer voor een diverser publieksbereik

Wil je met je Repair Café een diverser publiek bereiken? Dan is het een goed idee om op zoek te gaan naar organisaties of verenigingen in je buurt die deze mensen vandaag al bereiken. Vraag of je eens langs mag komen om uit te leggen wat het Repair Café is en waarom je denkt dat het een interessante activiteit is voor hun publiek. Zij kunnen je helpen om het Repair Café bij hun publiek bekend te maken en mensen stimuleren om ernaartoe te gaan. Je kunt ook eens polsen of je eens op hun locatie, of tijdens één van hun activiteiten een Repair Café mag organiseren. Zo kunnen mensen kennismaken met het Repair Café in een vertrouwde omgeving.

Foto: Repair Café Antwerpen

 

Wil je meer mensen met een migratieachtergrond bereiken? 


– Het Minderhedenforum verenigt 18 koepelorganisaties en federaties van mensen met een migratie-achtergrond: www.minderhedenforum.be/wie-zijn-wij/leden 

– Deze federaties hebben vaak provinciale steunpunten. Via hun website vind je welke federaties en verenigingen in jouw provincie actief zijn. De educatieve medewerkers van de federaties kunnen je helpen bij het aanspreken van de juiste verenigingen. 

– Op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vind je tientallen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen: www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroepen 

– Sommige steden en gemeenten hebben een integratie- of inburgeringsdienst. Zij kunnen je  helpen om het Repair Café bekend te maken bij nieuwkomers in je buurt. Je vindt de contactgegevens van deze diensten op de website van de stad of gemeente.

– Zijn er in je buurt scholen, sportclubs, jeugdwerkingen, vrouwenorganisaties, buurtwerkingen, moskeeverenigingen of kerkgemeenschappen die veel mensen met een migratieachtergrond bereiken? Dan kun je ook deze eens aanspreken om je Repair Café voor te stellen..

 

Wil je meer financieel kwetsbare mensen bereiken?

– Het OCMW bereikt heel wat mensen in een kwetsbare financiële situatie. Je kunt hen vragen om het Repair Café bij hun cliënten bekend te maken. Contactgegevens van het OCMW vind je via de website van je gemeente of stad.

– Dezelfde vraag kun je stellen aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in jouw regio. Je vindt de contactgegevens op deze website: www.caw.be/regio. 

Samenlevingsopbouw probeert mensen die het moeilijk hebben te versterken en te verbinden. In verschillende steden werkt Samenlevingsopbouw al samen met Repair Cafés. De werking is onderverdeeld in verschillende regio’s. De contactgegevens van de regionale werkingen vind je hier: samenlevingsopbouw.be/contact.

– Sommige steden hebben een dienst buurtopbouwwerk. Deze diensten richten zich meestal op buurten waar veel kwetsbare mensen wonen. Of jouw stad zo’n dienst heeft, vind je op de website van je stad.

– Organisaties als Welzijnsschakels en het Netwerk tegen Armoede hebben meer dan honderd lokale groepen die mensen in armoede verenigen en versterken. Je vindt de contactgegevens van die lokale groepen via:   www.netwerktegenarmoede.be/over-ons/onze-verenigingen/lijst-verenigingen en www.welzijnsschakels.be/groepen