Repair&Share zoekt een onafhankelijk onderzoeker

Repair&Share zoekt een onafhankelijk onderzoeker

Repair&Share zoekt een onafhankelijke onderzoeker voor een grondige mapping van de repair sector in Vlaanderen en Brussel. 

Met dat onderzoek willen we:

  • een duidelijk beeld krijgen van de professionele repair sector van elektronische en elektrische apparaten (incl. grote en kleine huishoudelektro, ICT en multimedia) in Vlaanderen en Brussel
  • gegevens over herstellers verzamelen met betrekking tot geografische spreiding, de specifieke producten die worden hersteld en een aantal kwaliteitscriteria

Het onderzoek vindt idealitair plaats in januari en februari 2021.

Termijn voor kandidaturen verlengd: graag uiterlijk 7 januari 2021 reactie.

Meer informatie over de inhoud van de opdracht, de gunningscriteria en kandidatuurstelling vind je hier.

Met vragen over de oproep kun je terecht bij projectmedewerker Aline Maigret via aline@repairshare.be.