Enquête over herstel huishoudelijke apparaten

Enquête over herstel huishoudelijke apparaten

Vorige week lanceerden Repair&Share en Herw!n de enquête ‘Kapotte toestellen repareren: welke herstel-services wil jij?’. Deze online bevraging polst naar de aantrekkelijkheid van diverse hersteldiensten met een focus op elektronische huishoudtoestellen.

Enkele kringwinkels en partners uit het Repair zkt Hub project onderzoeken de mogelijkheden om hersteldiensten op poten te zetten. De antwoorden uit de enquête kunnen hen op weg zetten om nieuwe hersteldiensten op te starten of om tweedehands onderdelen voor herstel te verkopen.

De enquête kadert binnen het project Repair zkt Hub, dat nieuwe circulaire businessmodellen zoekt binnen de sociale economie. Dit project zet in op het vermijden van elektronisch afval en het versterken van de repair-capaciteit van (sociale) ondernemingen. 

Deelnemen aan deze enquête kan nog tot en met 9 september.

Repair zkt HUB is een project met de steun van ESF Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. 

Partners in het project zijn: BSH, De Kringloopwinkel Deltagroep, De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel Vites, De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, Ecowerf, IBOGEM, ILVA, IMOG, IVAGO, Kringwinkel Web, Recupel, Vanden Borre, VVSG/Interafval. Repair zkt Hub krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse overheid (Circulair Werkt) en de Provincie Oost-Vlaanderen.