Vacature: Projectcoördinator Repair zkt Hub

Vacature: Projectcoördinator Repair zkt Hub

Repair zkt Hub is een samenwerking tussen de organisaties Repair&Share vzw en HERW!N vzw. Repair&Share is een milieuorganisatie die de transitie naar een sociaal inclusieve en circulaire economie bevordert. We streven ernaar om de kwaliteit, repareerbaarheid en levensduur van producten te verbeteren. Repair&Share maakt het concept van repareren en delen toegankelijker voor het grote publiek. We bouwen bruggen tussen burgers, professionele en vrijwillige reparateurs, overheden en producenten.

Voor Repair zkt Hub werk je nauw samen met Herw!n, medepromotor van het project. Herw!n is het collectief van sociaal circulaire ondernemers in Vlaanderen. Zij is de koepelorganisatie van 21 kringloopcentra in Vlaanderen en versterkt, verbindt en inspireert haar leden richting maximaal lokaal hergebruik.

 

We zoeken een projectmedewerker voor het project Repair zkt Hub.


Repair zkt Hub wil bijdragen aan een verhoogde herstellingsgraad van elektr(on)ische toestellen, door sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. In circulaire hubs willen we volop inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, binnen bestaande én nieuwe diensten en activiteiten.

Repair zkt Hub is opgestart in januari 2021 en is wegens de succesvolle werking met een extra jaar verlengd. Daarom zijn we op zoek naar een projectmedewerker die het project in het laatste jaar tot een goed einde kan brengen.

 

Strategie: sterk samenwerken, innovatieve praktijken ontwikkelen


Repair zkt Hub legt de focus bewust op één productstroom nl. die van elektronische huishoudtoestellen. Zo kunnen we doelgericht werken en verhogen we de kansen op concrete resultaten. De waardeketen van elektronische toestellen is complex, en actoren zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden. In dit project is de hele keten vertegenwoordigd: afvalintercommunales, Kringwinkels, retailers,  producenten én Recupel. We brengen alle actoren rond de tafel en zoeken naar gedeelde opportuniteiten en oplossingen op maat.

Binnen werkgroepen wisselen partners good practices uit en ontwikkelen ze proefprojecten. Enkele thema’s zijn het ombuigen van de retourstromen van retailers en producenten naar herstel, of het experimenteren met nieuwe manieren van inzameling op recyclageparken. Een nieuw model van ‘repair as a service’ binnen Kringwinkels wordt binnen dit project ook gelanceerd. Via het lerend netwerk worden de zo ontwikkelde nieuwe herstel verdienmodellen voor sociale economie verder  bekend gemaakt en verspreid.

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden


Als projectcoördinator ben je de motor van het project. Je leidt de dagelijkse werking in goede banen, van de opstart tot en met de afronding en eindevaluatie van het project. Je ondersteunt de werkgroepen waar mogelijk. Je activiteiten zullen voornamelijk bestaan uit:

 • Het organiseren en leiden van de projectactiviteiten: werkgroepen, lerend netwerk momenten, overleg en opvolging van afspraken.
 • Het verder ontwikkelen van expertise in dit domein, om hiermee de verschillende werkgroepen te voeden.
 • Het verder uitbouwen van een netwerk van stakeholders rond de reparatie van huishoudtoestellen in Vlaanderen. Het verderzetten van bestaande samenwerkingen en het opzetten van nieuwe samenwerkingen met lokale en bovenlokale stakeholders.
 • Het verder uitrollen en uitdiepen van trajecten die opgestart werden in de vorige projectfase (rond: bewarend inzamelen, repair as a service, competentieprofielen en opleiding)
 • Het verzorgen van de communicatie: publieksactiviteiten, kennisdeling op eigen en externe platformen en evenementen, nieuwsbrieven, communicatie naar partners en doelgroepen, social media.
 • Het onderbouwd uitwerken en brengen van beleidsvoorstellen die voortvloeien uit de verschillende werkgroepen.
 • Het opstellen van de tussentijdse rapportering en bijsturing voorstellen, zowel naar het Repair&Share team als naar de projectpartners. Het uitvoeren van de eindevaluatie en -rapportering

Je doet dit alles in nauwe samenwerking én met ondersteuning van de teams van Repair&Share en HERW!N.

 

Gewenst profiel


 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement. Dit omvat het monitoren en evalueren van de uitvoering en resultaten van projecten, het voorbereiden en faciliteren van bijeenkomsten, het samenwerken met verschillende projectpartners en het team.
 • Je kan waar nodig ook strategisch denken en het overzicht bewaren
 • Je hebt kennis van het elektro landschap of je bent bereid je hier grondig in te verdiepen.
 • Je hebt ervaring met het activeren en gezamenlijk ondersteunen van een groep organisaties.
 • Je bent in staat informatie te verzamelen, te verwerken en te vertalen naar toegankelijk materiaal voor verschillende doelgroepen.
 • Je bent een goede communicator en schrijver.
 • Je gelooft in het belang van de combinatie van sociale inclusie en  circulaire economie.
 • Je bent in staat deadlines te halen en van tijd tot tijd ‘onder druk’ te werken.
 • Je bent in staat om budgetten en tijd nauwkeurig te beheren.
 • Je kunt mensen enthousiasmeren.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent besluitvaardig.
 • Je werktaal is Nederlands

Repair&Share en Herw!n selecteren kandidaten op basis van vaardigheden en ervaring. Kandidaten die onze superdiverse samenleving omarmen en weerspiegelen, heten we van harte welkom.


Ons aanbod


 • Een contract van 60% van jan 2023 tot dec 2023 bij Repair&Share vzw
 • Lonen volgens Paritair Comité 329.01 (L1)
 • Een job met een breed scala aan taken (strategisch / conceptueel, coördinatie, operationeel, communicatie, enz.)
 • Ons kantoor is gevestigd in Mundo-B, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel (Elsene), vlakbij metro Naamse Poort
 • Flexibele werktijden en deels thuiswerken is bespreekbaar
 • Je maakt deel uit van een klein, dynamisch team met gemotiveerde collega’s en een interessante werkomgeving
 • Je krijgt de gelegenheid om circulaire en sociale economie mee vorm te geven en zo écht het verschil te maken.
 • Dit project biedt de kans om dé referentie te worden op vlak van herstel van elektro in Vlaanderen.

 

Contact


Wil je vooraf meer informatie over de jobinhoud, mail dan naar ellen@repairshare.be

Heb je vragen over het algemene kader (arbeidsvoorwaarden, teamwerking, …), mail dan naar inez@repairshare.be

 

Selectieprocedure


 • Verstuur ten laatste op maandag 14 nov 2022 (12u ‘s middags)  je sollicitatie via dit formulier.
  Gelieve je CV als bijlage toe te voegen onderaan in het formulier
 • Uit de sollicitaties selecteren we enkele kandidaten voor een interview;
  alle kandidaten ontvangen een reactie van ons (uiterlijk op 18 november)
 • De interviews zijn gepland op woensdag 23 november (in Brussel)