In gesprek met Ellen & Ward over Repair zkt Hub

In gesprek met Ellen & Ward over Repair zkt Hub

Het Repair zkt Hub project wordt verlengd, met dank aan Vlaanderen circulair en Europa WSE. We gaan tot eind 2023 verder werk maken om de levensduur van elektrotoestellen te verlengen en herstellers op te leiden bij Kringwinkels en reguliere bedrijven. Ellen de Craemer geeft de fakkel door aan Ward Dumon. Wij gingen daarom met beide in gesprek.

 

Ellen, hoe kijk je terug op het project? 

Op anderhalf jaar tijd hebben we heel wat kunnen verwezenlijken met het Repair zkt Hub project. Ik kijk er dus met een heel positief gevoel op terug. Op basis van de eerste resultaten kunnen we stellen dat er heel wat op gang is gebracht rond herstel van elektro. Door de focus op één productgroep, namelijk klein huishoudelijk elektro, konden we heel concreet met partners aan de slag gaan.

 

We hebben veel initiatieven verbonden binnen ons project om kennis te delen en partners te informeren. Vooral de verbinding tussen de reguliere en sociale economie is een grote win binnen het project. Waar voorheen bijna geen overleg bestond tussen beide sectoren, is dat nu enorm veranderd. Ik geloof dat elektro herstel binnen de circulaire economie een belangrijk case is om verder op in te zetten. In de serie Thuis is nu ook een herstelatelier voor elektro, aha!

WARD, HOE START JIJ HET REPAIR ZKT HUB AVONTUUR?

Ellen heeft enorm veel en mooi werk verricht, in samenwerking met Herw!n en een netwerk van partners. Er is al vanalles bezig dus het is uitdagend om in een lopend project te starten. Repair zkt Hub brengt verschillende partners zoals producenten, Kringwinkels en afvalintercommunales samen in een boeiend netwerk. Ik heb er dus zin in en hoop dit jaar vooral bestaande proefprojecten op te schalen.

ELLEN, WAT ZIJN VOLGENS JOU DE GROOTSTE SUCCESSEN VAN HET PROJECT? 

Volgens mij zit er enorm veel potentieel in de producten die doorstromen van bedrijven naar de herstelateliers van Kringwinkels. Dit gaat over producten die als retour of binnen de garantietermijn terugkeren naar de producent of retailer, die dan beslist om een toestel niet meer te herstellen omdat het niet rendabel is. Dat is jammer en daarom besloten we met het Repair zkt Hub project om een test op te starten en deze toestellen te laten doorstromen naar herstelateliers van de Kringwinkels. Uit de eerste resultaten bleek dit enorm succesvol te zijn. We willen hier dan ook verder op inzetten, niet alleen met het Repair zkt Hub project, maar ook met het nieuwe VLAIO Living Lab ‘Herstel Eerst’.

EN DE GROOTSTE OBSTAKELS?

Ellen: Alles vraagt tijd hé. Het is voor alle partners een grote tijdsinvestering en het was niet altijd evident om iedereen rond de tafel te krijgen en op dezelfde lijn te houden. Er zijn ook heel wat factoren nodig om de keten rond elektro herstel op orde te zetten. Herstel is verhoudingsgewijs duurder dan een nieuw toestel kopen. Er zou veel meer hersteld kunnen worden als de prijs maar ook de toegang tot (tweedehands) onderdelen zou verbeteren. Het is ook belangrijk om in te zetten op opleiding en kwaliteitslabels. We willen ervoor zorgen dat medewerkers bij de Kringwinkels erkend worden als gekwalificeerde herstellers zodat consumenten weten dat ze tweedehands producten met vertrouwen kunnen aankopen en dat het tegelijk betaalbaar blijft.

WARD, JIJ WERKTE EERDER VOOR EEN GROTE PRODUCENT EN HAD OOK JE EIGEN BEDRIJF. WAT NEEM JE MEE UIT DEZE WERKERVARINGEN?

Ik heb goede contacten binnen het netwerk van producenten en merken die huishoudelijke elektro-apparaten produceren. Zoals Ellen al vermelde, wil het Repair zkt Hub project bijvoorbeeld inzetten op het opleiden van herstellers binnen de sociale arbeidsplekken zoals Kringwinkels. Het is belangrijk dat de kwaliteit gewaarborgd wordt en producenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen door opleidingen op maat te creëren voor technische medewerkers van de Kringwinkels.

ELLEN, HEB JE TIPS VOOR WARD NU HIJ DE FAKKEL OVERNEEMT? 

Iedereen op tijd aan boord krijgen voor vergaderingen en werkgroepen (lacht). Mijn aanpak bestond erin om concrete plannen uit te werken en niet in de theoretische kaders te blijven hangen, maar ik denk dat Ward die aanpak wel zal volgen. Het is ook heel belangrijk om een dialoog te starten en dat er een win is voor alle partijen. Ook terugkoppelen naar de overheid is belangrijk. Er is best wel wat politieke moed nodig om beslissingen te nemen. Zo schreven we in de eerste projectfase reeds een aantal beleidsaanbevelingen om betere voorwaarden te creëren voor elektro herstel.

WARD, HERSTELLEN ZIT IN JOUW DNA. HERSTEL JE SOMS NOG TOESTELLEN?

Ik ben sinds jonge leeftijd altijd heel erg geboeid geweest door techniek. Ik heb tijdens mijn carriere lange tijd als hersteller gewerkt, maar de laatste 10 jaar als CEO heb ik geen schroevendraaier meer aangeraakt. Ik miste dat enorm en zo ben ik in 2018 bij het Repair Café terecht gekomen in Runkst als hersteller. Dat was zo leuk om te doen. Zelfs mijn vrouw zag aan mij wat het deed om als hersteller actief te zijn en mensen te helpen. Tja, ik was een manager geworden dus ik was mijn DNA een tijdje verloren, maar dat heb ik toen teruggevonden via het Repair Café.

ELLEN, HOE NEEM JE AFSCHEID VAN HET TEAM VAN REPAIR&SHARE?

Repair&Share, het is een bende idealisten hé (lacht). Iedereen is enorm gedreven door de overtuiging om iets te veranderen en dat is een super toffe sfeer om in te werken. Ik ga dat wel missen. 

We wensen Ellen veel succes toe in haar verdere loopbaan.