Wij Repareren: sociale inclusie via repareer- en deelinititiatieven

Wij Repareren: sociale inclusie via repareer- en deelinititiatieven

In 2018 startte De Transformisten in samenwerking met Cera het project Wij Repareren om via repareer- en deelinitiatieven aan sociale inclusie te werken. Het project liep af in september 2021 en heeft heel wat interessante inzichten, tools en samenwerkingen opgeleverd. Het heeft ook de fundamenten gelegd van verschillende projecten bij Repair&Share.

Drempels verlagen

Doorheen het Wij Repareren project werden een visie en tools ontwikkeld om Repair Cafés en deelinitiatieven laagdrempeliger te maken voor diverse doelgroepen. Die zijn verwerkt tot:

Vrijwilligers van de betrokken repareer- en deelinitiatieven gaven na afloop van het project aan dat sociale inclusie voor hen een belangrijke drijfveer is, waarrond ze graag ervaringen blijven delen. Het thema blijft dus ook in onze toekomstige lerende netwerkdagen voor deel- en repareerinitiatieven op de agenda staan.

Repair Café van GMF in Bar Bricolage, Gent, 2021

 

Recht op Repareren

Bereiken Repair Cafés mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie? Welke drempels ervaren kwetsbare mensen? Uit het project Wij Repareren bleek dat er twee belangrijke uitdagingen zijn om Repair Cafés sociaal inclusief te maken: (1) Repair Cafés zijn onvoldoende bekend en (2) heel wat spullen, zeker de goedkopere producten, zijn zo gemaakt dat ze moeilijk of niet te repareren zijn, ook niet op een Repair Café.

 • Om een antwoord te bieden op die dubbele uitdaging, lanceerden de partners van het Wij Repareren project de campagne Recht op Repareren. Meer dan 40 sociale en milieuorganisaties sloten zich aan. De campagne stak niet alleen vrijwilligers van Repair Cafés een hart onder de riem, ze genereerde ook de nodige persaandacht en voedde het maatschappelijk debat over circulaire economie.
 • De beleidsvoorstellen rond repareren die de campagne naar voren schuift, vonden een luisterend oor bij politici. Het voorstel om in België een Repair Score in te voeren, is inmiddels opgenomen in het Federale Actieplan Circulaire Economie. De voorstellen inspireerden ook de Vlaamse Roadmap Circulaire Economie.
  .

Actie Recht op Repareren op International Repair Day, Leuven, 2020

 

Vervolgprojecten

Het project Wij Repareren legde ook het fundament van verschillende projecten. In al die projecten is sociale inclusie via repareer- of deelinitiatieven een belangrijke doelstelling.

 • De opstart van ‘Repair&Share vzw’
  Het Wij Repareren project maakte de opstart van Repair&Share vzw mee mogelijk en kleurde het objectief: een sociaal inclusieve circulaire economie waarin iedereen toegang heeft tot spullen die lang meegaan, makkelijk te repareren zijn en zoveel mogelijk gedeeld worden. Repair&Share kon in 2021 verschillende nieuwe projecten opstarten, die voortbouwen op de doelstellingen van het Wij Repareren project.
 • Sharepair
  De Recht op Repareren campagne en de Repair Café werking die in het Wij Repareren project zijn ontwikkeld, vonden een uitloper in het Europese project Sharepair (met steun van de Europese Commissie in het kader van het Interreg NWE programma). Repair&Share vzw is één van de partners van dat driejarig internationaal project dat inzet op tools om repareren makkelijker te maken voor Repair Café vrijwilligers en burgers.
 • Repair Teens
  Repair&Share vzw is partner van het VLAIO project Repair Teens. Met dit project willen we jongeren warm te maken voor een opleiding, vrijwilligerswerk in een Repair Café of een job in de repair sector. Tijdens het project bezoeken jongeren verschillende Repair Cafés en bedrijven.
 • Repair zkt Hub
  Met het project Repair zkt Hub (met steun van Vlaanderen & het Europees Sociaal Fonds – ESF) willen we sociaal en circulair ondernemerschap een boost geven. We ontwikkelen we duurzame businessmodellen voor reparatie. We onderzoeken hoe sociale en reguliere bedrijven hun reapratiecapaciteit kunnen versterken en hoe we extra jobs kunnen creëren in de herstelsector.
 • Deel IT
  Het project Deel IT, net als Wij Repareren een samenwerking met Cera, wil de digitale kloof en ongelijke onderwijskansen van financieel kwetsbare gezinnen verkleinen. Deel IT rolt daartoe deelpunten uit voor kwalitatieve laptops inclusief begeleiding via een buddywerking. Door in te zetten op gedeeld gebruik van computers, met materiaal dat zo lang mogelijk in de kringloop wordt gehouden, werken we tegelijkertijd aan sociale inclusie én aan circulaire economie.

Deel IT (c) Pexels

 

Partners

Wij Repareren was een project van De Transformisten in samenwerking met Cera. Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met vennoten en partners creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.

De Transformisten dankt alle partners die aan het project hebben meegewerkt: ATD-Vierde Wereld, Bond Beter Leefmilieu, De Verstelling, Ecolife, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZOVL), Ferm, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, Landelijke Gilden, Maakbar, Minderhedenforum, Ons Buurtpunt SAM vzw, Samenlevingsopbouw, (W)arm-kracht, Welzijnsschakels en de vele partners van de campagne Recht op Repareren; alle vrijwilligers van Repair Cafés en deelinitiatieven voor hun input, feedback, inzet en enthousiasme.