Vragen en Antwoorden over Repair Connects

Op 30 maart 2021 gaven we een online infosessie over Repair Connects. De slides van deze sessie vind je via deze link terug. Tijdens de sessie werden ook heel wat vragen gesteld. Die vind je hieronder terug. Krijgen we de komende weken nog extra vragen, dan vullen we die hieronder aan.

Communicatie & publieksbereik

 

Hoe kun je mensen bereiken die minder IT-vaardig zijn?

Door samen te werken met organisaties die deze mensen bereiken (bv Buurtwerk, armoedeorganisaties, Opbouwwerk,…). Zorg dat ze weten dat mensen via Repair Connects voorwerpen kunnen melden en hoe dat werkt. En vraag of ze misschien mensen kunnen helpen bij het registreren. 

 

Kun je direct linken naar de pagina van je eigen Repair Café groep, zodat mensen je groep niet in de lijst moeten gaan zoeken?

Ja. Je vindt deze link door in  het overzicht van de groepen onderaan op de homepagina, op de afbeelding van jouw groep te klikken. Zo kom je op een pagina die enkel over jouw groep gaat en waar mensen defecte voorwerpen direct bij jouw groep kunnen registreren.

 

Hoe zorg je dat mensen het platform vinden?

Zoals je anders over je Repair Café bijeenkomsten communiceert: via social media, je website, affiches, lokale nieuwsbrieven en krantjes, door organisaties in je buurt te informeren en hen de link naar het platform door te sturen,… 

Het logo en visuals van Repair Connects vind je in deze map.

 

Bereik je evenveel mensen als met een live Repair Café?

De ervaring van Maakbaar Leuven is dat ze met Repair Connects een breder publiek en meer toestellen aangemeld krijgen dan met de live Repair Cafés alleen

 

Kan het aanbieden van herstellingen via Repair Connects niet als ‘zwartwerk’ gezien worden?
Repair Connects is geen aparte hersteldienst. Het is een tool die door Repair Cafés gebruikt wordt. De tool vertrekt dus vanuit dezelfde filosofie als de Repair Cafés: niet in concurrentie gaan met professionele herstellers, maar aanvullend en versterkend werken. Op het platform kunnen enkel Repair groepen registreren die zich aan de voorwaarden van Repair Cafés houden: herstellers zijn vrijwilligers en worden dus niet betaald. Zo kan er dus geen sprake zijn van ‘zwartwerk’.
Net als bij een live Repair Café kun je suggereren dat mensen een vrijwillige bijdrage mogen geven. Maakbaar Leuven doet dit niet, precies om een duidelijk onderscheid te maken met professionele hersteldiensten . Voor wisselstukken kan uiteraard wel de aankoopprijs aangerekend worden aan de eigenaar van het toestel. (zie ook: ‘Goede Afspraken Maken met je Vrijwilligers’ hieronder)
Zorg ook voor goede afspraken met je vrijwilligers over de samenwerking met professionele herstellers. Bespreek met je groep welke herstellingen jullie zelf doen en voor welke herstellingen jullie eventueel doorverwijzen naar professionele herstellers in de buurt.

De Introductie Sessies en Groepssessies 

 

Via welk platform organiseert Maakbaar Leuven de community en introductie sessies?

Via Google Meet – Dit is een gratis tool. Denk ook aan MS Teams, jit.si, Zoom en andere tools die jullie al gebruiken. 

 

Wie organiseert die groepssessies best?

In het begin zijn dat vaak de trekkers van het Repair Café, maar het kunnen ook enkele herstellers of andere vrijwilligers zijn die dit zien zitten. In Maakbaar Leuven zijn het enkele vrijwilligers die zich zelf organiseren.

 

Kun je ook groepssessies met eigenaars organiseren?

Momenteel niet. Het staat in de wishlist van verbeteringen. Maar dit is nogal complex, dus het zal niet zo gauw mogelijk worden. 

 

Goede afspraken maken met je vrijwilligers

 

Brengt Repair Connects niet veel extra werk voor de herstellers mee? Het lijkt alsof ze van elke herstelling een heel verslag moeten maken…

Het invullen van de informatie is niet verplicht. Herstellers kunnen zelf bepalen hoe uitgebreid ze alles invullen. Sommige doen dit graag en vinden dit belangrijk en zinvol. Andere maken zich er snel van af.

Je kunt het invullen van de gegevens zien als een investering in de herstelkennis van je groep of de Repair Café gemeenschap in het algemeen. Hoe meer informatie we met elkaar delen, hoe meer de herstelkennis binnen je groep en tussen Repair Cafés gedeeld kan worden. Maar je beslist als hersteller zelf hoeveel tijd je daarin investeert.

Bovendien wordt een deel van het werk al gedaan door de eigenaar, wanneer die zijn/haar voorwerp aanmeldt. Bij Maakbaar Leuven is de ervaring dat de bezoekers zo meer informatie opzoeken en ingeven dan tijdens een live Repair Café.

 

Wat met betalingen, vrije bijdrages, geld voor reserve-onderdelen?

Dat spreek je best goed af met je vrijwilligers. Maakbaar Leuven vermijdt zoveel mogelijk dat herstellers geld aannemen. Ze willen dat het onderscheid met professionele herstellers duidelijk blijft en discussies vermijden. Als er reserve-onderdelen nodig zijn, laten herstellers dit op voorhand aan de eigenaar weten en zeggen ze ook hoeveel dit zal kosten. Bij voorkeur vragen ze dat de eigenaars zelf de reserveonderdelen (online) aankopen. 

 

Hoe zet je eigenaars aan om mee te repareren?

Ook dat is belangrijk om goed af te spreken met de vrijwilligers. Bij Maakbaar Leuven is de afspraak dat herstellers altijd eerst polsen bij de eigenaar of hij/zij een aantal dingen kan checken, het toestel zelf kan open maken of repareren.

De ervaring leert hen dat je de herstelkennis  en -vaardigheden van mensen vaak al wat kan inschatten door de manier waarop mensen bij aanmelding het defect beschrijven, bv of ze al bepaalde dingen getest of geprobeerd hebben. Dan is het makkelijker om daarop voort te bouwen.

 

Wat met veiligheid? Wanneer mensen thuis repareren, heb je daar immers minder zicht op dan tijdens een live Repair Café

Klopt. Daarom is het belangrijk om daar in de groepssessies regelmatig op te wijzen. 

 

Op Repair Cafés krijg je soms handelaars die stukken komen brengen om te repareren en ze nadien te verkopen. Op een live Repair Café kun je die afschrikken door ze te vragen om zelf mee te repareren of door het aantal stukken dat iemand mag aanbieden te beperken. Hoe doe je dat als je enkel online contact hebt?

Maak ook hierover duidelijke afspraken met de herstellers en zorg dat er ruimte is tijdens groepssessies om dit met elkaar te bespreken, om te polsen of er vermoedens zijn dat er een handelaar het platform gebruikt en om af te spreken hoe jullie daarop reageren. Bijvoorbeeld: zet je een maximum op het aantal  stukken dat mensen kunnen aanmelden? 

 

Systeem & technische mogelijkheden

 

Is de site ook beschikbaar als app?

Neen, maar de site is zo gemaakt dat ze heel handig is om vanop een smartphone-scherm te bekijken en te gebruiken. 

 

Kun je de tool is ook gebruiken op een live Repair Café?

Dat is inderdaad de bedoeling. De tool zou ook moeten helpen om life Repair Cafés vlotter te laten verlopen. Bijvoorbeeld als mensen op voorhand voorwerpen registreren. is het makkelijker voor de herstellers om in te schatten welk gereedschap ze moeten meebrengen of om mensen op voorhand te vragen een reserve onderdelen te kopen, of om voorwerpen onder elkaar te verdelen. De tool maakt het ook makkelijk om tijdens een live Repair Café bij te houden welke herstellingen er gedaan werden en of die al dan niet gelukt waren. 

 

Wat als je Repair Connects enkel wilt gebruiken wanneer fysieke Repair Cafés niet mogelijk zijn, en anders niet? Kun je je account tijdelijk stopzetten? 

Je kunt je groep op elk moment op ‘onzichtbaar’ zetten. Je account blijft bestaan, met je herstellers en alle info die je ingaf. Hij is alleen niet meer zichtbaar op de website. Als je hem weer wilt gebruiken, zet je hem terug op zichtbaar. Zo hoef je niet alles opnieuw in te voeren.

 

Krijg je het adres van eigenaars te zien?

Neen. Dit is zo omwille van privacy redenen en zal daarom ook in de toekomst niet mogelijk zijn. Vanuit de herstelgroepen die de tool vandaag testen, kwam wel al de vraag om bij de registratie door de burgers, optioneel ook een postcode te vragen. Zo kan een hersteller die dichtbij woont, de burger verderhelpen, en worden onnodig verre verplaatsingen vermeden.

 

Welke gegevens krijgen de eigenaars van de herstellers te zien?

Enkel de voornaam waaronder de hersteller geregistreerd is op het platform. Als hersteller beslis je zelf op welke manier je contact opneemt met de eigenaar. Je kunt dit met je eigen naam en e-mailadres doen, of een apart e-mailadres aanmaken hiervoor,  je kunt telefonisch contact opnemen,… Wanneer je als hersteller een toestel oppikt, krijgt de eigenaar van dat toestel een dergelijk mailtje toegestuurd:

Kun je een herstelling inkijken terwijl iemand ermee bezig is, of enkel als ze terug opengezet wordt voor herstelling?

Voorlopig enkel als ze terug opengezet wordt. Dit staat wel op de wishlist van verbeteringen aan het platform. Lopende herstellingen kun je voorlopig het best bespreken op de community sessies. 

 

Wie krijgt melding als er een voorwerp wordt aangemeld op Repair Connects? 

Elke zondag wordt er naar alle herstellers van een groep een ‘weekly digest’ mailtje gestuurd, waarin alle aangemelde toestellen opgelijst staan. Er is voorlopig geen melding voor elk individueel toestel dat geregistreerd wordt. Dat om niet nodeloos de mailboxen van de herstellers en/of entity admins van een groep te overstelpen. 

 

Wat betekent de optie ‘virtual’?

Virtueel betekent dat je enkel online repair-diagnose en advies doet, en er niet voor kiest dat mensen hun kapot voorwerp bij een hersteller of inzamelpunt gaan afleveren, waardoor het voor gebruikers niet uitmaakt in welke locatie ze zich bevinden met het kapotte toestel.

 

Is het mogelijk een voorwerp of reparatieverzoek te verwijderen? 

Neen. Je kunt het voorwerp, nadat het je het opgepikt hebt, een eindstatus toekennen en archiveren. Bij het archiveren kun je aangeven waarom je het voorwerp archiveert: hersteld, onherstelbaar/end-of-life of een andere reden uit de drop-downlist.

 

Waarvoor dient het invulveld ’toestelomschrijving’?

Dit is handig wanneer een eigenaar een toestel ingeeft bij de categorie ‘andere’ of ‘kleine huishoudelectro’. Zo kan hij/zij toch meer in detail aangeven om welk toestel het gaat.

Waarom moet je als eigenaar én een omschrijving van het toestel invullen én een productcategorie aanduiden?

De categorieën hebben twee doelen. Enerzijds dienen ze om makkelijker interessante cijfers te verzamelen, bv welke voorwerpen vaak bij een Repair Café binnen komen. Anderzijds zijn ze bedoeld voor de herstellers zelf, als houvast, bijvoorbeeld om makkelijker door de lijst van geregistreerde toestellen te lopen. Je kan dan als hersteller bv de categorieën aanduiden waar jij wel in geïnteresseerd bent (of waar je iets over wil bijleren) en specifiek naar die geregistreerde toestellen kijken.

Is er een link tussen Repair Connects en de Repair Monitor?

Stichting Repair Café, die de Repair Monitor organiseert, is geassocieerde partner van het Sharepair Project. We stemmen met hen af en bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de reparatiegegevens van Repair Connects ook upgeload kunnen worden in de Repair Monitor. Hetzelfde geldt voor de Fixometer van The Restart Project. De productcategorieën in het invulformulier voor eigenaars, komen bijvoorbeeld overeen met die van de Fixometer.  Er is ook samenwerking tussen de Fixometer en de Repair Monitor ivm het delen van data.