Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

Op de Videochat  Repair Cafés in tijden van corona brainstormden we met een veertigtal Repair Cafés over hoe je een Repair Café op een corona-veilige manier zou kunnen organiseren. We zetten de tips hieronder en vullen ze aan met up to date informatie over de officiële coronamaatregelen. 

Mag je een Repair Café organiseren? 

Repair Cafés vallen onder de regels voor ‘recreatieve en culturele evenementen’, en meer specifiek onder de regels voor ‘eenmalige activiteiten’.

Update 28 oktober 2020: Evenementen zijn voor minstens 3 weken niet meer toegelaten.

We laten de informatie hieronder staan, voor wie zich wil voorbereiden op een heropstart wanneer evenementen weer toegelaten zijn.

 


Augustus 2020: evenementen zijn toegelaten als ze zich houden aan volgende voorwaarden:

 • Maximum 200 deelnemers voor binnenactiviteiten, maximum 400 voor evenementen in open lucht
 • Alle deelnemers ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker dragen als ze zich verplaatsen tijdens het evenement
 • Het is verplicht om de contactgegevens van alle deelnemers (minstens 1 per bubbel) te noteren en bij te houden voor 14 dagen. Je mag de gegevens enkel gebruiken voor contact tracing en moet ze na 14 dagen verwijderen. 
 • De overheid werkte voor evenementen een online tool uit, het COVID Event RISK Model. Met deze tool kun je inschatten hoe risicovol je evenement is en welke veiligheidsmaatregelen je best neemt. Deze tool is enkel verplicht te gebruiken voor evenementen met meer dan 200 bezoekers. Veel steden en gemeenten vragen wel om hem in te vullen en gebruiken hem als referentie om al dan niet toestemming te geven voor je evenement.
 • Je hebt altijd de toestemming nodig van je stad of gemeente om je evenement door te laten gaan, dus neem in alle gevallen contact met hen op.

 

Met welke risico’s moet je rekening houden? 

Repair Cafés zoals we ze totnogtoe organiseerden scoren hoog qua besmettingsrisico’s: 

 • Veel mensen komen samen
 • Vaak veel personen uit risicogroepen (65+)
 • Bezoekers en herstellers zitten dicht bij elkaar tijdens het repareren, raken dezelfde voorwerpen aan
 • Er wordt samen gegeten en gedronken, er is een bar

Deze risico’s zijn niet altijd even makkelijk te omzeilen. Ze hangen immers samen met de doelstellingen van een Repair Café: zorgen voor ontmoeting en sociaal contact, mensen zelf leren repareren, laagdrempelig zijn, werken met vrijwilligers… Als je gaat nadenken hoe je je Repair Cafés met minder risico’s kan organiseren, zul je dus ook moeten nadenken over je doelstellingen, over wat je écht belangrijk vindt. Bv: Hoe belangrijk vind je ontmoeting? Hoe belangrijk vind je het dat mensen zelf herstellen?  Dat mensen gewoon kunnen binnenlopen?

Je betrekt je vrijwilligers best zoveel mogelijk in deze afweging. Check ook of iedereen zich erin kan vinden.

Voor activiteiten met ouderen, werd binnen de cultuursector een charter voor ouderen opgesteld.

Welke maatregelen zou je kunnen nemen om het veiliger te organiseren? 

Hieronder vind je een lijstje van mogelijke maatregelen. Dit is geen bindende of officiële lijst die alle Repair Cafés moeten volgen. Je overlegt best met de hele Repair Café ploeg wat jullie nodig en haalbaar vinden. Noteer welke maatregelen jullie nemen, zodat je ze duidelijk aan alle vrijwilligers, bezoekers en lokale overheid kunt communiceren. 

 • Werken met een reservatiesysteem. Mensen krijgen een tijdslot om aan het Repair Café deel te nemen. Je dit ook gebruiken om al enkeel gerichte vragen te stellen en zo een deel van de diagnose op voorhand te doen. Je kunt werken met gratis online reservatiesysteemn zoals calendly of appointly. Het is laagdrempeliger als je daarnaast ook de mogelijkheid biedt aan mensen om telefonisch te reserveren. Zowiezo zorgt een reservatiesysteem altijd voor een hogere drempel dan wanneer mensen gewoon langs kunnen komen zonder afspraak. Kies je ervoor om zonder reservatiesysteem te werken, zorg dan dat je zeker voldoende ruimte hebt om mensen op veilige afstand van elkaar te laten wachten.
 • Bezoekers enkel voorwerpen laten afgeven en ophalen, maar niet naar binnen laten gaan. Aanvullend kun je ook hier met een reservatiesysteem werken.
 • Je wachtruimte, of het volledige Repair Café in openlucht organiseren, bv onder party-tenten. Organiseer je je Repair Café binnen, zorg dan dat de ruimte goed geventileerd wordt.
 • Zorgen dat er op elk moment voor anderhalve meter afstand tussen alle herstellers en bezoekers is. Eventueel kun je frequenter kleinere Repair Cafés organiseren, bv opgesplitst per type herstelling: enkel electro, enkel fietsen en textiel,… Breng waar mogelijk afbakeningen op de grond aan en zorg ook voor extra vrijwilligers die in het oog houden of de afstand door iedereen gerespecteerd wordt en mensen aanspreken indien nodig.
 • Kun je de veilige afstand niet garanderen, dan kun je scheidingswanden plaatsen tussen herstellers onderling, en tussen herstellers en bezoekers.
 • Bezoekers en herstellers verplichten om de handen te ontsmetten. Voorzie ontsmettingsgel met minstens 70% alcohol en zorg voor voldoende flessen met ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld 1 aan de ingang, 1 in de toiletten en 1 per hersteltafel.
 • Vrijwilligers vragen om een mondmasker te dragen. Je kunt ook bezoekers vragen om een mondmasker te dragen. Of plastic gezichtsbescherming (faceshield) voorzien voor herstellers.
 • Alle binnengebrachte voorwerpen eerst ontsmetten. Als dat niet mogelijk is (bv textiel), kun je de voorwerpen ook 72u laten staan, voor ze hersteld worden. En opnieuw 72u voor ze terug opgehaald worden.
 • Geen voorwerpen delen. Herstellers vragen om enkel hun eigen gereedschap te gebruiken. Bezoekers vragen hun eigen balpen te gebruiken om het formulier in te vullen of elke bezoeker een andere balpen geven.

Duid ook een corona-contactpersoon aan en maak deze bekend aan de vrijwilligers en deelnemers. Zo kunnen vrijwilligers en bezoekers een  mogelijke  besmetting  met  het coronavirus  melden  met  het  oog  op het vergemakkelijken van contact tracing.

Aangzien Repair Cafés socio-culturele evenementen zijn, volgen zij best het Basisprotocol Cultuur. Bij dit protocol is een handige ‘Corona gids voor socio-culturele evementen’ uitgwerkt. Die wordt regelmatig upgedate en vind je op www.coronagids.be

Opgelet: Bied je tijdens je Repair Café eten of drinken aan, dan dient dat in een aparte ruimt te gebeuren, en volgens het protocol voor de horeca.

Wil je nog even wachten met het organiseren van een fysiek Repair Café, maar onderstussen niet stilzitten? Bekijk of een online Repair Café organiseren iets voor jullie is. Of laat je inspireren om de doelstellingen van je Repair Café op een andere manier te realiseren.