Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

Op de Videochat  Repair Cafés in tijden van corona brainstormden we met een veertigtal Repair Cafés over hoe je een Repair Café op een corona-veilige manier zou kunnen organiseren. We zetten de tips hieronder en vullen ze aan met up to date informatie over de officiële coronamaatregelen. 

Vanaf wanneer mag je weer een Repair Café organiseren? 

Repair Cafés vallen onder de regels voor ‘recreatieve en culturele evenementen’, en meer specifiek onder de regels voor ‘eenmalige activiteiten’.

Update 25 juni: Op de nationale veiligheidsraad van 24 juni werd beslist dat evenementen vanaf 1 juli opnieuw kunnen doorgaan onder specifieke voorwaarden. Er is niet alleen een maximum aantal bezoekers (200 voor binnenactiviteiten, 400 voor evenementen in open lucht), er gelden ook andere voorwaarden. Op www.ikorganiseer.be lezen we: 

Vanaf 1 juli zal de overheid een online tool/hulpmiddel voorzien om te kunnen bepalen welke evenementen kunnen doorgaan en wat de maatregelen dan zijn per type evenement. Deze online tool wordt een veiligheidsmatrix en komt samen met gedragscode/basisprotocol voor evenementen. De veiligheidsmatrix heeft de vorm van een Event Risk Model (ERM) dat het veiligheidsrisico van het evenement in kaart brengt. De gedragscode/protocol geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.

Het is voorlopig dus nog onduidelijk op welke manier Repair Cafés terug kunnen opstarten. Van zodra de tool online komt, zetten we hier de link.

Belangrijk: Steden en gemeentes kunnen strengere regels opleggen. Je checkt dus best ook bij je gemeente of stad of je toelating krijgt om terug op te starten. 

 

Met welke risico’s moet je rekening houden? 

Repair Cafés zoals we ze totnogtoe organiseerden scoren hoog qua besmettingsrisico’s: 

 • Veel mensen komen samen
 • Vaak veel personen uit risicogroepen (65+)
 • Bezoekers en herstellers zitten dicht bij elkaar tijdens het repareren, raken dezelfde voorwerpen aan
 • Er wordt samen gegeten en gedronken, er is een bar

Deze risico’s zijn niet altijd even makkelijk te omzeilen. Ze hangen immers samen met de doelstellingen van een Repair Café: zorgen voor ontmoeting en sociaal contact, mensen zelf leren repareren, laagdrempelig zijn, werken met vrijwilligers… Als je gaat nadenken hoe je je Repair Cafés met minder risico’s kan organiseren, zul je dus ook moeten nadenken over je doelstellingen, over wat je écht belangrijk vindt. Bv: Hoe belangrijk vind je ontmoeting? Hoe belangrijk vind je het dat mensen zelf herstellen?  Dat mensen gewoon kunnen binnenlopen?

Je betrekt je vrijwlligers best zoveel mogelijk in deze afweging. Check ook of iedereen zich erin kan vinden.

Voor activiteiten met ouderen, werd binnen de cultuursector een charter voor ouderen opgesteld.

Welke maatregelen zou je kunnen nemen om het veiliger te organiseren? 

Hieronder vind je een lijstje van mogelijke maatregelen. Dit is geen bindende of officiële lijst die alle Repair Cafés moeten volgen. Je overlegt best met de hele Repair Café ploeg wat jullie nodig en haalbaar vinden. Noteer welke maatregelen jullie nemen, zodat je ze duidelijk aan alle vrijwilligers, bezoekers en lokale overheid kunt communiceren. 

 • Werken met een reservatiesysteem. Mensen krijgen een tijdslot om aan het Repair Café deel te nemen. Je dit ook gebruiken om al enkeel gerichte vragen te stellen en zo een deel van de diagnose op voorhand te doen. Je kunt werken met gratis online reservatiesysteemn zoals calendly of appointly. Het is laagdrempeliger als je daarnaast ook de mogelijkheid biedt aan mensen om telefonisch te reserveren. Zowiezo zorgt een reservatiesysteem altijd voor een hogere drempel dan wanneer mensen gewoon langs kunnen komen zonder afspraak. Kies je ervoor om zonder reservatiesysteem te werken, zorg dan dat je zeker voldoende ruimte hebt om mensen op veilige afstand van elkaar te laten wachten.
 • Bezoekers enkel voorwerpen laten afgeven en ophalen, maar niet naar binnen laten gaan. Aanvullend kun je ook hier met een reservatiesysteem werken.
 • Je wachtruimte, of het volledige Repair Café in openlucht organiseren, bv onder party-tenten. Organiseer je je Repair Café binnen, zorg dan dat de ruimte goed geventileerd wordt.
 • Zorgen dat er op elk moment voor anderhalve meter afstand tussen alle herstellers en bezoekers is. Eventueel kun je frequenter kleinere Repair Cafés organiseren, bv opgesplitst per type herstelling: enkel electro, enkel fietsen en textiel,… Breng waar mogelijk afbakeningen op de grond aan en zorg ook voor extra vrijwilligers die in het oog houden of de afstand door iedereen gerespecteerd wordt en mensen aanspreken indien nodig.
 • Kun je de veilige afstand niet garanderen, dan kun je scheidingswanden plaatsen tussen herstellers onderling, en tussen herstellers en bezoekers.
 • Bezoekers en herstellers verplichten om de handen te ontsmetten. Voorzie ontsmettingsgel met minstens 70% alcohol en zorg voor voldoende flessen met ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld 1 aan de ingang, 1 in de toiletten en 1 per hersteltafel.
 • Vrijwilligers vragen om een mondmasker te dragen. Je kunt ook bezoekers vragen om een mondmasker te dragen. Of plastic gezichtsbescherming (faceshield) voorzien voor herstellers.
 • Alle binnengebrachte voorwerpen eerst ontsmetten. Als dat niet mogelijk is (bv textiel), kun je de voorwerpen ook 72u laten staan, voor ze hersteld worden. En opnieuw 72u voor ze terug opgehaald worden.
 • Geen voorwerpen delen. Herstellers vragen om enkel hun eigen gereedschap te gebruiken. Bezoekers vragen hun eigen balpen te gebruiken om het formulier in te vullen of elke bezoeker een andere balpen geven.

Duid ook een corona-contactpersoon aan en maak deze bekend aan de vrijwilligers en deelnemers. Zo kunnen vrijwilligers en bezoekers een  mogelijke  besmetting  met  het coronavirus  melden  met  het  oog  op het vergemakkelijken van contact tracing.

Tot en met 30 juni volgen Repair Cafés best het Basisprotocol Cultuur.
Er zijn ook al algemene richtlijnen uitgeschreven voor culturele activiteiten, die enkele goede handvaten aanreiken. Als je plannen hebt op een fysiek Repair Café te organiseren, is dit zeker interessant: www.coronagids.be

Opgelet: Bied je tijdens je Repair Café eten of drinken aan, dan dient dat in een aparte ruimt te gebeuren, en volgens het protocol voor de horeca.

Wil je nog even wachten met het organiseren van een fysiek Repair Café, maar onderstussen niet stilzitten? Bekijk of een online Repair Café organiseren iets voor jullie is. Of laat je inspireren om de doelstellingen van je Repair Café op een andere manier te realiseren.