Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

Tips om een corona-safe Repair Café te organiseren

UPDATE 13 JULI 2021

 

Welke regels gelden er voor Repair Cafés? 

Repair Cafés vallen onder de regels voor ‘groepsactiviteiten’ in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

Vanaf  25 juni mag je groepsactiviteiten organiseren met maximum 100 deelnemers. En dit zowel binnen als buiten.
Vanaf 30 juli mogen groepsactiviteiten met maximum 200 deelnemers doorgaan. En dit zowel binnen als buiten.
Bron: De Federatie (24/06/2021).

Je moet bij het organiseren steeds de regels volgen van het basisprotocol cultuur voor activiteiten. Kort samengevat zijn dit sinds 24 juni de regels:

 • Het is verplicht een covid-coördinator aan te stellen, die er voor, tijdens en na de activiteit voor zorgt dat alle deelnemers en medewerkers de corona-maatregelen volgen. De naam en contactgegevens van de covid-coördinator moeten ook terug te vinden zijn op de website van de organisatie.
 • Het is verplicht een risicoanalyse te maken van je activiteit. Op basis van de inschatting van de risico’s kan je de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren. Heb je minder dan 100 deelnemers, dan is het niet langer verplicht om het COVID Event RISK Model in te vullen voor de risicoanalyse. De lokale overheid kan hier echter van afwijken en dit toch verplichten.
 • Het is verplicht een draaiboek te maken met daarin alle veiligheidsmaatregelen (oa de ventilatie van de ruimte) en de naam en contactgegevens van de covid-coördinator
 • Mondmaskers zijn nog steeds verplicht, zowel voor deelnemers als voor begeleiders.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Voorzie voldoende water en zeep, en eventueel alcoholgel zodat iedereen op elk moment de handen kan wassen of ontsmetten
 • Maak contactoppervlakken en gedeeld materiaal regelmatig schoon
 • Zorg voor een goed geventileerde ruimte. Ook in het draaiboek moet je beschrijven hoe je voor een goede ventilatie zult zorgen. Opgelet: individuele ventilatoren kunnen het virus verspreiden en zijn verboden.
 • Serveer je eten of drinken? Dan moet je het horeca protocol volgen.
 • Het is niet verplicht, maar wel aangeraden om deelnemers vooraf te laten inschrijven en de contactgegevens van alle deelnemers te noteren en bij te houden voor 14 dagen. Je mag de gegevens enkel gebruiken voor contact tracing en moet ze na 14 dagen verwijderen. 
 • Je hebt de toestemming nodig van je stad of gemeente om je activiteit door te laten gaan, dus neem in alle gevallen contact met hen op.

 

Tips voor een corona-veilig Repair Café

Op de Videochat  Repair Cafés in tijden van corona brainstormden we met een veertigtal Repair Cafés over hoe je een Repair Café op een corona-veilige manier zou kunnen organiseren. We zetten de tips hieronder.

Met welke risico’s moet je rekening houden? 

Repair Cafés zoals we ze totnogtoe organiseerden scoren hoog qua besmettingsrisico’s: 

 • Veel mensen komen samen
 • Vaak veel personen uit risicogroepen (65+)
 • Bezoekers en herstellers zitten dicht bij elkaar tijdens het repareren, raken dezelfde voorwerpen aan
 • Er wordt samen gegeten en gedronken, er is een bar

Deze risico’s zijn niet altijd even makkelijk te omzeilen. Ze hangen immers samen met de doelstellingen van een Repair Café: zorgen voor ontmoeting en sociaal contact, mensen zelf leren repareren, laagdrempelig zijn, werken met vrijwilligers… Als je gaat nadenken hoe je je Repair Cafés met minder risico’s kan organiseren, zul je dus ook moeten nadenken over je doelstellingen, over wat je écht belangrijk vindt. Bv: Hoe belangrijk vind je ontmoeting? Hoe belangrijk vind je het dat mensen zelf herstellen?  Dat mensen gewoon kunnen binnenlopen?

Je betrekt je vrijwilligers best zoveel mogelijk in deze afweging. Check ook of iedereen zich erin kan vinden.

Voor activiteiten met ouderen, werd binnen de cultuursector een charter voor ouderen opgesteld.

Welke maatregelen kun je nemen om je activiteit veiliger te organiseren? 

Hieronder vind je een lijstje van mogelijke maatregelen. Dit is geen bindende of officiële lijst die alle Repair Cafés moeten volgen. Je overlegt best met de hele Repair Café ploeg wat jullie nodig en haalbaar vinden. Noteer welke maatregelen jullie nemen, zodat je ze duidelijk aan alle vrijwilligers, bezoekers en lokale overheid kunt communiceren. 

 • Werken met een reservatiesysteem. Mensen krijgen een tijdslot om aan het Repair Café deel te nemen. Je dit ook gebruiken om al enkeel gerichte vragen te stellen en zo een deel van de diagnose op voorhand te doen. Je kunt werken met gratis online reservatiesysteemn zoals calendly of appointly. Het is laagdrempeliger als je daarnaast ook de mogelijkheid biedt aan mensen om telefonisch te reserveren. Zowiezo zorgt een reservatiesysteem altijd voor een hogere drempel dan wanneer mensen gewoon langs kunnen komen zonder afspraak. Kies je ervoor om zonder reservatiesysteem te werken, zorg dan dat je zeker voldoende ruimte hebt om mensen op veilige afstand van elkaar te laten wachten.
 • Bezoekers enkel voorwerpen laten afgeven en ophalen, maar niet naar binnen laten gaan. Aanvullend kun je ook hier met een reservatiesysteem werken.
 • Je wachtruimte, of het volledige Repair Café in openlucht organiseren, bv onder party-tenten. Organiseer je je Repair Café binnen, zorg dan dat de ruimte goed geventileerd wordt.
 • Zorgen dat er op elk moment voor anderhalve meter afstand tussen alle herstellers en bezoekers is. Eventueel kun je frequenter kleinere Repair Cafés organiseren, bv opgesplitst per type herstelling: enkel electro, enkel fietsen en textiel,… Breng waar mogelijk afbakeningen op de grond aan en zorg ook voor extra vrijwilligers die in het oog houden of de afstand door iedereen gerespecteerd wordt en mensen aanspreken indien nodig.
 • Kun je de veilige afstand niet garanderen, dan kun je scheidingswanden plaatsen tussen herstellers onderling, en tussen herstellers en bezoekers.
 • Bezoekers en herstellers verplichten om de handen te ontsmetten. Voorzie ontsmettingsgel met minstens 70% alcohol en zorg voor voldoende flessen met ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld 1 aan de ingang, 1 in de toiletten en 1 per hersteltafel.
 • Vrijwilligers vragen om een mondmasker te dragen. Je kunt ook bezoekers vragen om een mondmasker te dragen. Of plastic gezichtsbescherming (faceshield) voorzien voor herstellers.
 • Alle binnengebrachte voorwerpen eerst ontsmetten. Als dat niet mogelijk is (bv textiel), kun je de voorwerpen ook 72u laten staan, voor ze hersteld worden. En opnieuw 72u voor ze terug opgehaald worden.
 • Geen voorwerpen delen. Herstellers vragen om enkel hun eigen gereedschap te gebruiken. Bezoekers vragen hun eigen balpen te gebruiken om het formulier in te vullen of elke bezoeker een andere balpen geven.

Duid ook een corona-contactpersoon aan en maak deze bekend aan de vrijwilligers en deelnemers. Zo kunnen vrijwilligers en bezoekers een  mogelijke  besmetting  met  het coronavirus  melden  met  het  oog  op het vergemakkelijken van contact tracing.

Aangzien Repair Cafés socio-culturele evenementen zijn, volgen zij best het Basisprotocol Cultuur. Bij dit protocol is een handige ‘Corona gids voor socio-culturele evementen’ uitgwerkt. Die wordt regelmatig upgedate en vind je op www.coronagids.be

Opgelet: Bied je tijdens je Repair Café eten of drinken aan, dan dient dat in een aparte ruimt te gebeuren, en volgens het protocol voor de horeca.

.

Wil je nog even wachten met het organiseren van een fysiek Repair Café, maar onderstussen niet stilzitten? Bekijk of een online Repair Café organiseren iets voor jullie is. Of laat je inspireren om de doelstellingen van je Repair Café op een andere manier te realiseren.