Wordt België koploper repareren?

Wordt België koploper repareren?

Repair&Share nam het nieuwe regeerakkoord onder de loep. We lazen er dat de regering het verlengen van de levensduur van onze producten als een ‘belangrijke uitdaging’ ziet. Om de circulaire economie te stimuleren, wil ze bovendien ‘hergebruik en herstel stimuleren’. Dat stemt ons erg hoopvol.

De vraag is wel hoe die mooie intenties waargemaakt zullen worden. Welke concrete maatregelen zal deze regering nemen om repareren te stimuleren? Dat blijft voorlopig nog onduidelijk.

  • Krijgen we, net als in Nederland en Finland, tot 8 jaar wettelijke garantie op elektrische toestellen?
  • Zullen we herstelkosten deels terugbetaald krijgen als we iets laten repareren? Dat is bijvoorbeeld in Zweden of Oostenrijk vandaag al het geval.
  • Voert België net als Frankrijk een repair-score in? Zo zien we bij aankoop van een toestel onmiddellijk hoe makkelijk het te repareren is en hoe lang we wisselstukken kunnen krijgen?
  • Of wordt België binnenkort de eerste EU-lidstaat waar àlle herstellers gegarandeerd toegang krijgen tot wisselstukken en herstelinformatie?

Repair&Share hoopt alvast van wel. Vanuit het platform Recht op Repareren schoven we bovenstaande ideeën al meermaals naar voren. Andere Europese landen laten zien dat onze eisen realistisch en uitvoerbaar zijn. Nu we een federale regering hebben, kan ook België uit de startblokken schieten. Door te vertrekken van de ervaringen van de landen die deze maatregelen al invoerden, zou België snel haar achterstand kunnen inlopen. Of zelfs – het kan nog! – koploper worden.

Wil je de nieuwe regering wat extra aanmoediging geven?

Dat kan door het Recht op Repareren manifest te ondertekenen. Of partner te worden van onze Recht op Repareren campagne.