Projecten

We Share IT

Deelinitiatieven helpen bij de ontwikkeling van hun digitaal platform
Projectperiode: 2019-2020
Leading partner: Repair&Share
Met steun van: Be Planet en Koning Boudewijnstichting

Organisatoren en vrijwilligers van deelinitiatieven geven aan dat de administratie van leden en klanten een grote uitdaging vormt. Dat is grotendeels te herleiden tot een IT-probleem. De bestaande systemen zijn dikwijls niet geschikt wegens complex, duur, niet open source, enkel Engelstalig, niet aanpasbaar aan de eigen noden enz. Op basis van de specifieke noden van verschillende initiatieven ging Repair&Share op zoek naar betere oplossingen. Lees meer

Sharepair

Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy
Projectperiode: 2020-2022
Leading partner: Stad Leuven
Met steun van: Europese Commissie – Interreg NWE

Het Europese project Sharepair wil digitale ondersteuning van herstellingen ontwikkelen en zo meer gebruikers stimuleren om producten te (laten) repareren. Verhoogt het aantal succesvolle herstelinitiatieven, dan verkleint de afvalberg.
Maar Sharepair beoogt ook een bredere sensibilisering over het belang van reparaties. Bij het streven naar een duurzame circulaire economie, wordt het belang van repareren van producten immers dikwijls onderschat. Repair&Share focust in dit project op breed sensibiliseren onder de noemer ‘Recht op Repareren’. Lees meer

Wij Repareren

Op naar een inclusieve circulaire samenleving
Projectperiode: 2019-2021
Lead: Netwerk Bewust Verbruiken, Repair&Share
In samenwerking met: Cera

Met laagdrempelige collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve producten en degelijke diensten. Samen repareren en delen verzekert de toegang tot producten en diensten, geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen. Het biedt bovendien kansen op opleidingen en jobs. Lees meer

Het Grote Repareeronderzoek

Op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren
Projectperiode: 2018-2020
Leading partner: Netwerk Bewust Verbruiken
Met steun van: Vlaanderen Circulair

Samen met gebruikers, herstellers, verkopers en fabrikanten op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren. Het Grote Repareeronderzoek verkende methodes om stakeholders te betrekken bij het detecteren van problemen en het zoeken naar oplossingen. Samen met de stakeholders formuleert het aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame, repareerbare producten met een lagere milieu-impact. Repair&Share zet de aanbevelingen die uit het onderzoek komen om in acties binnen het Europese project Sharepair, en breidt het onderzoek en de acties uit naar een Europese schaal. Lees meer

Gereedschap van en voor iedereen

Het concept van gereedschapsbibliotheken wint terrein in Vlaams-Brabant
Projectperiode: 2020-2021
Leading partners: BBL en Samenlevingsopbouw
Met steun van: Provincie Vlaams-Brabant

Een gereedschapsbibliotheek is een non-profit uitleendienst voor werktuigen. Leden krijgen toegang tot een ruim assortiment kwaliteitsgereedschap bestemd voor renovaties, reparaties en onderhoud in huis en tuin. Hun lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt voor de aankoop en het onderhoud van kwalitatief gereedschap. Samenlevingsopbouw en Bond Beter Leefmilieu begeleidt nieuwe gereedschapsbibliotheken als ‘pilootprojecten’ in Vlaams-Brabant: De Werkbank in Opwijk, MAAKbar in Leuven, Huis DIEvers in Diest, De Maakhangaar in Dilbeek en initiatieven in Tienen en Asse. Repair&Share ondersteunt met de organisatie van een lerend netwerk, handleidingen en vormingen voor organisatoren, communicatie en promotie. Lees meer