Projecten

Repair Everywhere

De bekendheid en het bereik van repair initiatieven vergroten
Projectperiode: 2022-2023
Met steun van: de Vlaamse Overheid

Twee belangrijke drempels die mensen ervan weerhouden om meer te repareren zijn het feit dat ze niet weten waar ze terecht kunnen om hun spullen
te laten repareren en het feit dat ze repareren vaak te duur vinden in vergelijking met nieuwkoop. Met het project Repair Everywhere willen we deze twee drempels helpen wegwerken en zo het aantal reparaties doen toenemen. Concreet doen we dat door de bekendheid van repair opties, en vooral van Repair Cafés waar mensen hun spullen gratis kunnen repareren – te vergroten. We zetten hiertoe innovatieve en interactieve werkvormen in, zoals challenges, communicatie- en actietoolkits voor middenveldorganisaties, een educatief aanbod voor jongeren en het delen van goede praktijken en peer learning tussen Repair Cafés. Lees meer

Deel IT

Een sociaal inclusief deelsysteem van laptops voor kwetsbare gezinnen
Projectperiode: 2021-2024
Leading partners: Repair&Share, Cera en Deel IT Deelbaar Mechelen
Met steun van: Cera

Deel IT wil de digitale kloof en ongelijke onderwijskansen van financieel kwetsbare gezinnen verkleinen door over heel Vlaanderen deelpunten op te starten die gezinnen toegang geven tot kwalitatieve laptops en internet. De deelpunten bieden gezinnen niet alleen technische ondersteuning, maar ook begeleiding bij het gebruik van de laptops via een buddywerking. Door in te zetten op gedeeld gebruik van computers, met materiaal dat zo lang mogelijk in de kringloop wordt gehouden, werkt het project tegelijkertijd aan sociale inclusie en aan circulaire economie. Lees meer

Repair Teens

Jongeren warm maken voor onderhoud en repair
Projectperiode: 2021-2023
Leading partner: VIVES Hogeschool
Met steun van: Vlaanderen – Agentschap Innoveren en Ondernemen

Repair Teens wil 12- tot 14-jarigen enthousiasmeren voor onderhoud en herstel als onderdeel van de circulaire economie. Met praktische opdrachten en bezoeken aan Repair Cafés en bedrijven gaan jongeren zelf aan de slag om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen rond repair op te lossen. Zo hopen we jongeren warm te maken voor een onderhoudsberoep in de industrie en/of vrijwilligerswerk in de repair beweging. Lees meer

Deelfabriek Hasselt

Deel- en herstelinitiatieven samenbrengen en versterken
Projectperiode 2021-2023
Partners: Stad Hasselt, Repair & Share en Avansa
Met de steun van Vlaams minister Somers en de VVSG ikv projectoproep lokale klimaatactie

Met de oprichting van een incubator voor deel- en herstelinitiatieven wil de stad Hasselt de levensduurverlening van producten zo evident en gemakkelijk mogelijk maken voor alle Hasselaren. Lees meer

Repair zkt Hub

Elektronisch afval vermijden; de repair-capaciteit van (sociale) ondernemingen versterken
Projectperiode: 2021-2022
Leading partners: Repair&Share en Herw!n
Partners: BSH, De Kringloopwinkel Deltagroep, De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel Vites, De Kringwinkel Zuid-Oost Vlaanderen, Ecowerf, Ibogem, ILVA, IMOG, Ivago, Kringwinkel WEB, Recupel, Vanden Borre, VVSG/Interafval
Met de steun van: Het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid (Circulair Werkt), Provincie Oost-Vlaanderen

Dit project brengt relevante spelers samen in een regionale hub. Het onderzoekt manieren om productstromen te optimaliseren en ontwikkelt duurzame businessmodellen rond repair. Lees meer

Sharepair

Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy
Projectperiode: 2020-2022
Leading partner: Stad Leuven
Met steun van: Europese Commissie – Interreg NWE

Het Europese project Sharepair wil digitale ondersteuning van herstellingen ontwikkelen en zo meer gebruikers stimuleren om producten te (laten) repareren. Verhoogt het aantal succesvolle herstelinitiatieven, dan verkleint de afvalberg.
Maar Sharepair beoogt ook een bredere sensibilisering over het belang van reparaties. Bij het streven naar een duurzame circulaire economie, wordt het belang van repareren van producten immers dikwijls onderschat. Repair&Share focust in dit project op breed sensibiliseren onder de noemer ‘Recht op Repareren’. Lees meer

Gereedschap van en voor iedereen

Het concept van gereedschapsbibliotheken wint terrein in Vlaams-Brabant
Projectperiode: 2020-2021
Leading partners: BBL en Samenlevingsopbouw
Met steun van: Provincie Vlaams-Brabant

Een gereedschapsbibliotheek is een non-profit uitleendienst voor werktuigen. Leden krijgen toegang tot een ruim assortiment kwaliteitsgereedschap bestemd voor renovaties, reparaties en onderhoud in huis en tuin. Hun lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt voor de aankoop en het onderhoud van kwalitatief gereedschap. Samenlevingsopbouw en Bond Beter Leefmilieu begeleidt nieuwe gereedschapsbibliotheken als ‘pilootprojecten’ in Vlaams-Brabant: De Werkbank in Opwijk, MAAKbar in Leuven, Huis DIEvers in Diest, De Maakhangaar in Dilbeek en initiatieven in Tienen en Asse. Repair&Share ondersteunt met de organisatie van een lerend netwerk, handleidingen en vormingen voor organisatoren, communicatie en promotie. Lees meer

Wij Repareren

Op naar een inclusieve circulaire samenleving
Projectperiode: 2019-2021
Lead: Netwerk Bewust Verbruiken, Repair&Share
In samenwerking met: Cera

Met laagdrempelige collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve producten en degelijke diensten. Samen repareren en delen verzekert de toegang tot producten en diensten, geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen. Het biedt bovendien kansen op opleidingen en jobs. Lees meer

Re-Connect

Deelinitiatieven helpen bij de ontwikkeling van hun digitaal platform
Projectperiode: 2020-2021
Leading partner: Bos+
Partners: Catapa, De Transformisten, Repair&Share
Met steun van: Brussels International, Vlaanderen Circulair en DGD

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. Die smartphone zit echter vol materialen waarvoor mijnbouw nodig is. Mijnbouw is één van de 4 grootste drijvers van ontbossing. Met een escape-room, een city game en diverse workshops maken we jongeren bewust van de ecologische en sociale impact van smartphones en reiken we tips aan rond duurzaam smartphone gebruik. Repair&Share nam in november 2021 het partnerschap over van De Transformisten in dit project. Lees meer

Het Grote Repareeronderzoek

Op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren
Projectperiode: 2018-2020
Leading partner: Netwerk Bewust Verbruiken
Met steun van: Vlaanderen Circulair

Samen met gebruikers, herstellers, verkopers en fabrikanten op zoek naar de drempels en hefbomen voor repareren. Het Grote Repareeronderzoek verkende methodes om stakeholders te betrekken bij het detecteren van problemen en het zoeken naar oplossingen. Samen met de stakeholders formuleert het aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame, repareerbare producten met een lagere milieu-impact. Repair&Share zet de aanbevelingen die uit het onderzoek komen om in acties binnen het Europese project Sharepair, en breidt het onderzoek en de acties uit naar een Europese schaal. Lees meer in deze afsluitende projectfiche bij partner Vlaanderen Circulair of op de site van Netwerk Bewust Verbruiken